Veelgestelde vragen

De meest voorkomende vragen hebben wij voor u op een rij gezet in onze FAQ:

De meest voorkomende vragen over reorganiseren

Dit is afhankelijk van de redenen voor uw reorganisatie. Het UWV vraagt vaak gedetailleerde informatie. In de basis heeft u de belangrijkste financiële rapportages nodig (jaarrekeningen, winst- en verliesrekening, liquiditeitsprognose), organogrammen van de huidige en toekomstige situatie, een overzicht van de kostenbesparingen, een overzicht van al uw personeel en een overzicht van de herplaatsingsmogelijkheden.

De belangrijkste redenen die wij in de praktijk tegenkomen zijn financiële en efficiency redenen. Het UWV kent de volgende zes categorieën bedrijfseconomische redenen: een slechte en/of slechter wordende financiële positie, een structurele vermindering van werk, organisatorische of technologische veranderingen, bedrijfsverhuizing, de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten en het vervallen van een loonkostensubsidie.

Welke reden u ook heeft, het UWV verlangt van u dat u inzichtelijk maakt wat de reden is om te reorganiseren en waarom de daarbij gemaakte keuzes doelmatig zijn.

De maatregelen uit het noodpakket zijn bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden. Soms is een reorganisatie onvermijdelijk, bijvoorbeeld om nog meer ontslagen in de toekomst te vermijden. U moet dit in uw ontslagaanvraag uitleggen. Voor een ontslagaanvraag bij het UWV, die is ingediend voor 1 juni 2020, wordt de NOW-subsidie verlaagd met de loonkosten van de werknemer plus een boete van 50%. Na 1 juni 2020 stopt deze ‘ontslagboete’ en wordt de NOW-subsidie alleen met de loonkosten verlaagd.

Het antwoord op deze vraag hangt af van uw persoonlijke situatie. Houd er rekening mee dat een gemiddeld reorganisatietraject zes maanden duurt en dat u gedurende die periode het loon moet doorbetalen. Start niet te laat met een reorganisatietraject en schakel tijdig onze arbeidsrechtspecialisten in.

Als u twintig of meer werknemers wilt ontslaan, dan moet u een melding bij het UWV en de vakbonden doen (melding collectief ontslag). U moet vervolgens een maand wachten voordat u een procedure kunt doorlopen bij het UWV. In die periode gaat u met de vakbonden in gesprek, bijvoorbeeld over een sociaal plan.

Voordat u een beslissing neemt om te reorganiseren, dient u de ondernemingsraad in te lichten over uw voornemen en vraagt u hen om advies. Is het advies positief, dan kunt u uw beslissing definitief nemen en uw reorganisatieplan uitvoeren. Onze arbeidsrechtspecialisten kunnen u daarbij ondersteunen.

Neemt u een beslissing in afwijking van het advies van de ondernemingsraad? Dan moet u een maand wachten met de uitvoering van uw reorganisatiebesluit. Het is dus belangrijk dat de ondernemingsraad achter uw voornemen staat.

Nee, maar u kunt dit wel beïnvloeden. Het afspiegelingsbeginsel wordt gebruikt voor de ontslagselectie. Daarvan kan in principe niet worden afgeweken. U heeft wel de vrijheid om te kiezen welke functies verdwijnen. U kunt daarmee inschatten welke werknemer u na de reorganisatie houdt en welke niet.

Het UWV toetst of er serieus gekeken is naar herplaatsing van de werknemer in een andere passende functie. De werkgever moet aantonen hoe hij dit heeft onderzocht en op welke manier hij de werknemer hierbij heeft betrokken. Als de werkgever onderdeel uitmaakt van een concern dan moet het herplaatsingsonderzoek in veel gevallen zich ook uitstrekken over andere ondernemingen. Zelfs als die in het buitenland gevestigd zijn.

Een goede interne communicatie over het hoe en waarom van uw reorganisatie komt de snelheid en soepelheid van het proces ten goede. Uw werknemers hebben behoefte aan duidelijkheid. Wees dus duidelijk over het proces en wat voor financiële compensatie u aanbiedt. Wij kunnen uw helpen bij de communicatie naar uw werknemers.

Ja, normaal gesproken wel. Als u de arbeidsovereenkomst opzegt dan bent u een transitievergoeding verschuldigd. Dit is een wettelijke regeling. Soms staat er in de toepasselijke cao een afwijkende voorziening , dan geldt die.

Dit kan alleen als de werknemer zich ziek heeft gemeld nadat u een ontslagprocedure bij het UWV bent gestart, wanneer duidelijk is dat de werknemer binnen vier weken na de beslissing van het UWV volledig hersteld is voor zijn werk of als er sprake is van een volledige bedrijfssluiting. Buiten die uitzonderingen is het in principe niet mogelijk als de reden voor beëindiging gelegen is in bedrijfseconomische omstandigheden.

 

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem gerust contact met ons op