Wet melding collectief ontslag (WMCO) | Whitepaper

Bij een reorganisatie waarbij twintig of meer werknemers worden ontslagen moet meestal een melding collectief ontslag worden gedaan. Dat regels de Wet melding collectief ontslag (WMCO).

Als aan de wettelijke vereisten wordt voldaan moet u de vakbonden raadplegen en daarnaast een melding doen bij het UWV. Doet u dat niet dan kunt u, kort gezegd, geen bedrijfseconomische ontslagen doorvoeren.

In deze whitepaper zullen wij de belangrijkste elementen nader voor u uitdiepen aan de hand van de volgende vragen:

  • Wat is het doel van de WMCO?
  • Wanneer moet de WMCO worden toegepast?
  • Welke vakbonden moeten worden geraadpleegd?
  • Wat zijn de gevolgen als de vakbonden niet worden geraadpleegd en er geen melding bij het
    UWV wordt gedaan?

Wilt u de volledige whitepaper over WMCO ontvangen? Vraag deze nu aan en u krijgt de whitepaper per e-mail persoonlijk door onze specialisten toegestuurd.

 

Aanvraag | whitepaper